-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสะแก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสะแก

รหัสโรงเรียน : 350238

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 389 บ้านหนองสะแก-ทุ่งประพาส เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสะแก

-- advertisement --