-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองโสน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองโสน

รหัสโรงเรียน : 350160

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 317 – หนองโสน สามง่าม พิจิตร 66140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองโสน

-- advertisement --