-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

รหัสโรงเรียน : 350050

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

โทรศัพท์ : 0256655251

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเมืองเก่า

-- advertisement --