-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง

รหัสโรงเรียน : 350218

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 279/1 – โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

โทรศัพท์ : 0817860044

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง

-- advertisement --