-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าบัวทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าบัวทอง

รหัสโรงเรียน : 350217

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 23/1 – โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

โทรศัพท์ : 056689016

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าบัวทอง

-- advertisement --