-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านนา

รหัสโรงเรียน : 350358

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 150 พิจิตร-กำแพงเพชร บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 66140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านนา

-- advertisement --