-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านลำนัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านลำนัง

รหัสโรงเรียน : 350226

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 28/1 – ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

โทรศัพท์ : 056-039812

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านลำนัง

-- advertisement --