-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านใหม่

รหัสโรงเรียน : 350141

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 190 – รังนก สามง่าม พิจิตร 66140

โทรศัพท์ : 0909342810

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านใหม่

-- advertisement --