-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้

รหัสโรงเรียน : 350225

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 78/3 – ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

โทรศัพท์ : 056-992073

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้

-- advertisement --