-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองปล้อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองปล้อง

รหัสโรงเรียน : 350262

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – หนองปล้อง-หัวดง หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 66180

โทรศัพท์ : 081-3799004

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองปล้อง

-- advertisement --