โลโก้โรงเรียนวัดหนองหลุม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองหลุม

รหัสโรงเรียน : 350352

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 66220

โทรศัพท์ : 056-692354

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองหลุม