-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดไผ่รอบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดไผ่รอบ

รหัสโรงเรียน : 350210

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 154 – ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

โทรศัพท์ : 0845781387

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดไผ่รอบ

-- advertisement --