-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน

รหัสโรงเรียน : 350254

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 266 เขาทราย-วังทอง วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 66180

โทรศัพท์ : 056695096

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน

-- advertisement --