-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 350256

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 99 – วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 66180

โทรศัพท์ : 056-619920

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

-- advertisement --