-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)

รหัสโรงเรียน : 350111

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 23 ภูมิบาล บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 66120

โทรศัพท์ : 056631215

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)

-- advertisement --