-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 350098

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – บางมูลนาก-ตะพานหิน บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 66120

โทรศัพท์ : 056683186

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

-- advertisement --