-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบึงประดู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบึงประดู่

รหัสโรงเรียน : 350169

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านบึงประดู่ – ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์ : 0902365941

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงประดู่

-- advertisement --