-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหวาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหวาย

รหัสโรงเรียน : 350173

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 5 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 0 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์ : 0800468056

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหวาย

-- advertisement --