-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดทับหมัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทับหมัน

รหัสโรงเรียน : 350170

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 6 – ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์ : 056687323

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทับหมัน

-- advertisement --