-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง

รหัสโรงเรียน : 350096

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 111 – ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 66130

โทรศัพท์ : 056850018

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง

-- advertisement --