-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย

รหัสโรงเรียน : 350183

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 243/1 – ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์ : 081-7857377

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย

-- advertisement --