โลโก้โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

รหัสโรงเรียน : 350342

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร 66130

โทรศัพท์ : 056902224

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)