-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง

รหัสโรงเรียน : 350202

เขตการศึกษา : สพป.พิจิตร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 66110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง

-- advertisement --