-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลองวัดไร่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองวัดไร่

รหัสโรงเรียน : 360200

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 หมู่ 4 ต.บางระกำ – บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 65140

โทรศัพท์ : 055371064

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองวัดไร่

-- advertisement --