-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตระแบกงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตระแบกงาม

รหัสโรงเรียน : 360229

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 65240

โทรศัพท์ : 055310121

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตระแบกงาม

-- advertisement --