-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม

รหัสโรงเรียน : 360253

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 65140

โทรศัพท์ : 055-310215

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม

-- advertisement --