-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์

รหัสโรงเรียน : 360238

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก 65140

โทรศัพท์ : 0-5531-6627

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์

-- advertisement --