-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกุลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกุลา

รหัสโรงเรียน : 360250

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 65140

โทรศัพท์ : 055981282

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกุลา

-- advertisement --