-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 360267

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – พันเสา บางระกำ พิษณุโลก 65140

โทรศัพท์ : 055-310102

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์

-- advertisement --