-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์

รหัสโรงเรียน : 360211

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก 65140

โทรศัพท์ : 055982443

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์

-- advertisement --