-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวังแร่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวังแร่

รหัสโรงเรียน : 360230

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 65240

โทรศัพท์ : 055310258

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังแร่

-- advertisement --