-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองขานาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองขานาง

รหัสโรงเรียน : 360224

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – คุยม่วง-หนองขานาง คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก 65240

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองขานาง

-- advertisement --