-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองอ้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองอ้อ

รหัสโรงเรียน : 360219

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดหนองอ้อ – ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 65240

โทรศัพท์ : 055355000

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองอ้อ

-- advertisement --