-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดแตน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดแตน

รหัสโรงเรียน : 360220

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 65240

โทรศัพท์ : 055310244

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดแตน

-- advertisement --