-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสะพานที่ 3

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสะพานที่ 3

รหัสโรงเรียน : 360040

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 พิษณุโลก-บึงพระ อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055-242825

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสะพานที่ 3

-- advertisement --