โลโก้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

รหัสโรงเรียน : 360021

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 207 – หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055322680

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก