-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์

รหัสโรงเรียน : 360169

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 124 – ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110

โทรศัพท์ : 099-2414514

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์

-- advertisement --