-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองดู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองดู่

รหัสโรงเรียน : 360359

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านคลองดู่ – พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 65130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองดู่

-- advertisement --