-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดินทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดินทอง

รหัสโรงเรียน : 360340

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 8/9 – ดินทอง วังทอง พิษณุโลก 65130

โทรศัพท์ : 0946359978

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดินทอง

-- advertisement --