-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า

รหัสโรงเรียน : 360391

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 65130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า

-- advertisement --