-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำริน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำริน

รหัสโรงเรียน : 360385

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 483 – บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220

โทรศัพท์ : 055-989280

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำริน

-- advertisement --