-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบึงพร้าว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบึงพร้าว

รหัสโรงเรียน : 360337

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.ชัยนาม พิษณุโลก-หล่มสัก ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 65130

โทรศัพท์ : 055986617

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงพร้าว

-- advertisement --