-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 360453

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190

โทรศัพท์ : 055310233

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)

-- advertisement --