-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาดิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาดิน

รหัสโรงเรียน : 360446

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านเขาดิน – ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 65190

โทรศัพท์ : 0818877934

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาดิน

-- advertisement --