-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 360379

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220

โทรศัพท์ : 055-310104

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

-- advertisement --