-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง

รหัสโรงเรียน : 360349

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 115 พิษณุโลก-หล่มสัก วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง

-- advertisement --