-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 360351

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130

โทรศัพท์ : 055-310212

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

-- advertisement --