-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)

รหัสโรงเรียน : 360390

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 5/5 บึงพระ-ดงพลวง แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 65130

โทรศัพท์ : 0814754771

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)

-- advertisement --