-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118

รหัสโรงเรียน : 360184

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 20 – เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118

-- advertisement --