-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง

รหัสโรงเรียน : 360454

เขตการศึกษา : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง ถนนเนินมะปราง-วังโป่ง วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190

โทรศัพท์ : 055316438

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง

-- advertisement --